Τιμοκατάλογος

Σύμφωνα με το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων της Κυπριακής Δημοκρατίας, το τέλος για τη διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου οχήματος καθορίζεται όπως παρακάτω:

  • Όλα τα οχήματα μέχρι 3,5 τον μικτό βάρος στα €35,00
  • Η διενέργεια επανελέγχου εντός 30 ημερών από τον αρχικό έλεγχο στα €10,00

*Η διενέργεια επανελέγχου μετά το πέρας των 30 ημερών θεωρείται ως αρχικός έλεγχος και χρεώνεται με το ποσό των €35,00

ΠΟΤΕ ΠΕΡΝΑΩ ΚΤΕΟ;

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2022