1. Τι έιναι ο τεχνικός έλεγχος (KTEO-MOT);

Ο τεχνικός έλεγχος οχημάτων διενεργείται σε όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα είτε από ιδιωτικό είτε από δημόσιο κέντρο με απώτερο σκοπό την διαπίστωση της καταλληλότητας του να διακινείται στους δρόμους της κυπριακής δημοκρατίας. Μετά το πέρας του ελέγχου εκδίδεται δελτίο επιτυχούς τεχνικού ελέγχου και πιστοποιητικό καταλληλότητας, για το όχημα αυτό.

2. Σε ποια οχήματα διενεργείται τεχνικός έλεγχος από ιδιωτικά κέντρα τεχνικού ελέγχου; (3)

Τα ιδιωτικά κέντρα ελέγχου, βάση της υφιστάμενης νομοθεσίας, διενεργούν τεχνικούς ελέγχους στις πιο κάτω κατηγορίες οχημάτων:

  1. Ιδιωτικά οχήματα όλων των τύπων
  2. Ελαφρά φορτηγά μέχρι 3.500 kg μικτό βάρος
  3. Οχήματα δημόσιας χρήσεως όπως ταξί, αναπηρικά, σχολών οδήγησης και ενοικιαζόμενα οχήματα (Z)
3. Κάθε πόσο πρέπει να διενεργείται τεχνικός έλεγχος;

Η απάντηση είναι διαφορετική για κάθε διαφορετικό τύπο οχήματος :

  1. Σε οχήματα που έχουν εγγραφεί πρώτη φορά στην Κύπρο (εισήχθησαν καινούρια), ο πρώτος έλεγχος διενεργείται για πρώτη φορά μετά από πάροδο 4 ετών και μετά ανά 2 έτη. Τα ιδιωτικά οχήματα κατηγορίαs Μ1, δηλαδή οχήματα μεταφοράs προσωπικού μέχρι οχτώ επιβάτεs συμπεριλαμβανομένου του οδηγού και Ν1, δηλαδή οχήματα μεταφοράs εμπορευμάτων με μεικτό βάροs που δεν υπερβαίνει τα 3.500 κιλά, περνούν από τεχνικό έλεγχο για διαπίστωση τηs καταλληλότηταs τουs τέσσερα χρόνια από την ημερομηνία πρώτηs εγγραφήs τουs σαν καινούργια και στη συνέχεια κάθε δύο χρόνια. Η πληρωμή του τέλουs τεχνικού ελέγχου γίνεται στα Συνεργεία Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων
  2. Σε οχήματα που εγγράφηκαν στο εξωτερικό και μετά εισήχθησαν στην Κύπρο (εισήχθησαν μεταχειρισμένα) διενεργείται τεχνικός έλεγχος πριν την εγγραφή τους στην Κύπρο και μετά ανά διετία.
  3. Σε οχήματα δημόσιας χρήσεως όπως ταξί, αναπηρικά, σχολών οδήγησης και ενοικιαζόμενα οχήματα, διενεργείται τεχνικός έλεγχος για πρώτη φορά μετά από παροδο 2 ετών και μετά ανά έτος.

Ειδοποιήσεις για τον πρώτο τεχνικό έλεγχο αποστέλλονται από το τμήμα οδικών μεταφορών στο κινητό τηλέφωνο που δηλώθηκε κατά την εγγραφή του οχήματος.

4. Τι επιπτώσεις έχει ο χειριστής και ο ιδιοκτήτης του οχήματος που δεν έχει περάσει από τεχνικό έλεγχο;

Αναστέλλεται η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος μέχρι να διενεργηθεί ο τεχνικός έλεγχος. Αν το όχημα κριθεί κατάλληλο τότε η άδεια τίθεται αυτόματα σε ισχύει.

Τόσο ο ιδιοκτήτης όσο και το άτομο που έχει υπό τον έλεγχο του όχημα που δεν κατέχει πιστοποιητικό καταλληλότητας και χρησιμοποιεί το όχημα υπόκειται σε χρηματικό πρόστιμο

Κατ’εξαίρεση επιτρέπεται η οδική χρήση μηχανοκίνητου οχήματος που δεν είναι εφοδιασμένο με πιστοποιητικό καταλληλότητάς μόνο για σκοπούς μεταφοράς του σε κέντρο τεχνικού ελέγχου ή σε συνεργείον επισκευής εάν αυτό δεν θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του κοινού και υπό την προϋπόθεσή ότι ο οδηγός του μπορεί να αποδείξει που κατευθύνεται και για ποιο λόγο. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση σε αυτοκινητόδρομο-υπεραστικό, ορίου ταχύτητας 100χλμ.

5. Πως μπορώ να γνωρίζω αν το όχημα μου έχει ή χρειάζεται πιστοποιητικό καταλληλότητας;

Επικοινωνώντας με τα γραφεία της εταιρείας και αναφέροντας τον αριθμό εγγραφής του οχήματος σας. Επίσης είναι χρήσιμο να αναφέρεται τα πέντε τελευταία νούμερα του αριθμού πλαισίου τα οποία αναγράφονται στον τίτλο ιδιοκτησίας ή μπορείτε να τα πάρετε από το ίδιο το όχημα (Οι υπάλληλοι της εταιρείας μπορούν να σας πούν με ποιό τρόπο).

6. Ποιο είναι το κόστος του τεχνικού ελέγχου;

Το κόστος του τεχνικού ελέγχου είναι 35 ευρώ και καταβάλλεται στο εγκεκριμένο κέντρο που διενεργεί τον έλεγχο.

Σε περίπτωση που το όχημα κριθεί ακατάλληλο υπόκειται σε επανέλεγχο μετά την επιδιόρθωση του με κόστος 10 ευρώ.

7. Μπορώ να κάνω αλλαγές στο όχημα μου;

Μόνο κάτω από ορισμένες συνθήκες και αυστηρές προϋποθέσεις. Γι’ αυτό το λόγο επικοινωνήστε μαζί μας για να μας συμβουλευτείτε για το αν η αλλαγή που επιθυμείτε μπορεί να γίνει ώστε να είναι νόμιμη. Με αυτό τον τρόπο θα αποφύγετε ανεπιθύμητες ταλειπωρίες και έξοδα.

8. Ποια είναι τα εξουσιοδοτημένα κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων;

Υπάρχουν εξουσιοδοτημένα κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων σε όλεs τιs πόλειs τηs Κύπρου. Παρακαλώ πατήστε στη σύνδεση που ακολουθεί για περισσότερεs πληροφορίεs που αφορούν τα ιδιωτικά κέντρα τεχνικού ελέγχου.

9. Τι γίνεται σε περίπτωση απώλειαs του πιστοποιητικού καταλληλότηταs του οχήματοs;

Σε περίπτωση απώλειαs του πιστοποιητικού καταλληλότηταs το όχημα εξακολουθεί να είναι κατάλληλο και η επανεκτύπωση του πιστοποιητικού μπορεί να γίνει εύκολα στα κατά τόπουs γραφεία του Τμήματοs Οδικών Μεταφορών ή και στα Κέντρα Εξυπηρέτησηs του Πολίτη.

Επίσης μπορείτε, κατόπιν επικοινωνίας μαζί μας, να σας εκδοθεί δωρεάν, από εμάς ένα αντίγραφο.

Το πιστοποιητικό καταλληλότηταs πρέπει να βρίσκεται πάντοτε στο όχημα και να παρουσιάζεται όταν αυτό ζητηθεί, ωs επιβεβαίωση του τεχνικού ελέγχου που έγινε στο όχημα.

10. Τι γίνεται σε περίπτωση λήξηs του πιστοποιητικού καταλληλότηταs του οχήματοs;

Σε περίπτωση λήξηs του πιστοποιητικού καταλληλότηταs το όχημα είναι ακατάλληλο, απαγορεύεται η οδική χρήση του και αυτόματα αναστέλλεται η άδεια κυκλοφορίαs του μέχρι το όχημα να εφοδιαστεί με πιστοποιητικό καταλληλότηταs δηλαδή να επιθεωρηθεί και κριθεί κατάλληλο.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μετακίνηση του οχήματος μόνο για σκοπούς μεταφοράς του σε κέντρο τεχνικού ελέγχου, μετά από αποδεδειγμένο ραντεβού.

11. Πολίτηs τηs Ευρωπαϊκήs Ένωσηs δικαιούται να οδηγά στην Κύπρο;

Πολίτηs τηs Ευρωπαϊκήs Ένωσηs έχει το δικαίωμα να οδηγά στην Κύπρο οχήματα τηs κατηγορίαs που προνοούνται από την αντίστοιχη άδεια οδήγησηs του Κράτουs Μέλουs που έχει εκδώσει την άδεια οδήγησηs του.

12. Κύπριοs πολίτηs δικαιούται να οδηγά στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

Κύπριοs πολίτηs δικαιούται να οδηγά σε Κράτοs Μέλοs τηs Ευρωπαϊκήs Ένωσηs νοουμένου ότι το δίπλωμα που κατέχει είναι Ευρωπαϊκό (το χρώμα του διπλώματοs είναι ροζ).

13. Είμαι 70 χρονών, τι πρέπει να κάνω για να ανανεώσω την άδεια οδήγησηs μου;

Τα άτομα ηλικίαs 70 χρονών και άνω θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό φυσικήs ικανότηταs από ιατρό εγγεγραμμένο στο μητρώο ιατρών Κύπρου, που να αποδεικνύει ότι η κατάσταση τηs υγείαs τουs είναι καλή και μπορούν να οδηγούν με ασφάλεια όχημα/τα τηs κατηγορίαs του διπλώματos τουs.

ΠΟΤΕ ΠΕΡΝΑΩ ΚΤΕΟ;

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2022